Jankowski

 Genealogy Pages

Polityka ochrony danych

Ochrona danych

Właściciel(e) tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Gdy dane osobowe są wymagane (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzu kontaktowym), są one podawane dobrowolnie. Te dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie informacji przez Internet podlega kwestiom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pełnią ważne funkcje w działaniu tej strony.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to "cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.
Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie i przywrócić niektóre z Twoich preferencji (takich jak preferowany język).

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwolił na pliki cookie tylko w niektórych przypadkach.
Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Reklamy Google

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w naszej witrynie lub w innych witrynach.
Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w naszej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • URL strony polecającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Adres IP (anonimowy)
 • Czas żądania

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Te dane nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.
Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych wskazaniach do nielegalnego użycia.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym dane kontaktowe, które podałeś, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań.
Oczywiście nie przekazujemy tych danych.

Prawo do informacji, anulowania, blokowania

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu jakiegokolwiek przetwarzania lub przesyłania, wraz z prawem do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

Regulamin

Ogólne zasady korzystania z usług portalu Genealogia Polska

Własność i historia Genealogii Polskiej
 1. Genealogia Polska powstała 17 maja 1995 roku jako prywatny serwis założony przez Piotra i Małgorzatę Koryckich.
 2. Obecnie Genealogia Polska LLC jest współwłasnością grupy jej administratorów. Rada Dyrektorów PG LLC jest publicznie dostępna.
 3. Genealogia Polska LLC działa zgodnie z prawem miejsca rejestracji, a więc przepisami stanu Teksas – USA.
 4. Serwis Genealogii Polskiej powstał w 1995 roku i od tego czasu nieprzerwanie używa tej nazwy. Do dziś istnieją strony podszywające się pod tę nazwę i próbujące wykorzystać jej popularność. Pamiętajmy, że to tylko podróbki, które nie mają nic wspólnego z legalnym oryginałem.
Cel istnienia.
 1. Podstawowym celem istnienia Genealogii Polskiej jest umożliwienie każdemu chętnemu zbudowania własnego drzewa genealogicznego. W tym celu udostępniamy publicznie program zdolny do działania on-line i odpowiednią przestrzeń na zakupionym przez nas serwerze.
 2. Aby wesprzeć podstawowy cel, jakim jest budowa drzew, staramy się publikować materiały pomocne w badaniach genealogicznych.
Rejestracja i sprawy prawne.
 1. Aby móc zbudować drzewo genealogiczne w serwisie Genealogia Polska, należy wypełnić wniosek rejestracyjny. Jeśli zostanie zaakceptowany przez Administratorów, rejestrujący otrzyma e-mail z informacjami niezbędnymi do zalogowania.
 2. Rejestrując się, rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z witryny lub wszelkich usług udostępnionych tutaj jest możliwe i dostępne na własne ryzyko. Jest udostępniany „tak jak jest” i kategorycznie zrzekamy się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji jakości produktu, niezawodności, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Właścicielem treści Serwisu jest Genealogia Polska LLC
 3. Nie udzielamy żadnych gwarancji, bezpośrednich ani pośrednich, że jakakolwiek część tej witryny będzie działać nieprzerwanie, bezbłędnie, bez wirusów, przez ograniczony czas, bezpiecznie, odpowiednio, o określonej jakości lub że zawartość jest bezpieczna w jakimkolwiek sposób. Rozumiesz i zgadzasz się, że udzielamy informacji i porad, z których możesz korzystać na własne ryzyko i odpowiedzialność bez jakichkolwiek zobowiązań.
 4. Wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, celowe, przypadkowe lub inne straty, w tym między innymi straty finansowe, utratę oczekiwanych korzyści, danych, informacji biznesowych (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich strat) wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z naszej usługi, kosztów zastępczych towarów i/lub usług, nieuprawnionego dostępu lub modyfikacji transmisji danych, działań lub wpływu na usługę osoby trzeciej lub firmy, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny w naszej Witrynie.
 5. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do usług płatnych oferowanych przez nas i przez nas podpisanych, jeśli takie byłyby oferowane.
 6. Aby korzystać z usług na naszej Stronie, musisz się zarejestrować i założyć konto, wyrażając zgodę na dostarczenie nam niezbędnych informacji. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji.
 7. Aby korzystać z usług na naszej Stronie, musisz się zarejestrować i założyć konto, wyrażając zgodę na dostarczenie nam niezbędnych informacji. Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji. Zgadzasz się również z tym, że zawartość serwisu jest naszą własnością i może ulec zmianie lub nawet przestać istnieć bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wiarygodność, usunięcie, brak przechowywania, niedokładność lub niewłaściwe dostarczenie nieodpowiednich danych lub informacji. Ponosisz osobistą odpowiedzialność za zachowanie poufności dostępu do przechowywania haseł do indywidualnego konta oraz za korzystanie z usługi przy użyciu tego konta i / lub nazwy użytkownika, mimo że jest to autoryzowane przez Ciebie lub nie. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta, nazwy użytkownika lub hasła.
 8. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które mogą pojawić się na naszej stronie internetowej ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.
 9. Nie udzielamy nikomu żadnych praw do komercyjnego wykorzystania naszej strony internetowej lub naszych usług bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 10. Towary i usługi oferowane przez firmy lub osoby trzecie mogą być reklamowane i/lub udostępniane na naszej stronie internetowej. Odpowiednie ograniczenia i warunki korzystania z towarów i usług przez osoby trzecie normalizują warunki korzystania, licencjonowanie i polityka prywatności odpowiednie dla firm lub osób trzecich, które dostarczają usługi lub towary w serwisie. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za jakiekolwiek umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, zawarte za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 11. Na stronach Genealogii Polskiej zamieszczane są spersonizowane reklamy podchodzące od firmy Google, która dołącza własne pliku cookies, w celu doboru reklam skierowanych do każdego z Użytkowników indywidualnie.
 12. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Genealogii Polskiej z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów obrony poniesionych przez Genealogię Polską. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności prawnych w celu zapewnienia należytej ochrony Genealogii Polskiej przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności wyraża zgodę na przystąpienie do procesu w miejsce Serwisu, a gdyby to nie było możliwe, na przystąpienie do procesu po stronie Usługodawcy.
  Serwis Genealogii Polskiej nie podlega polskim przepisom o ochronie danych osobowych. W przypadku opublikowania danych osobowych wbrew woli osoby zainteresowanej żądanie ich usunięcia należy skierować do autora drzewa. W wyjątkowych przypadkach Administracja może, ale nie musi interweniować, jeśli osoba składająca skargę udowodni ponad wszelką wątpliwość swoją tożsamość.
 13. Treść Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie.