Jankowski

 Genealogy Pages

Co nowego (ostatnie 30 dni)


Krótka historia rodziny Jankowskich

   Historię rodziny Jankowskich utworzyliśmy na podstawie przekazów i dokumentów rodzinnych

oraz zachowanych akt stanu cywilnego. Od 1844 roku w aktach parafii

Szyszki dotyczących wsi Ostaszewo w pow. pułtuskim, pojawiły się zapisy dotyczące

Rocha Jankowskiego, jego żony Jadwigi oraz ich syna Jana. Zapisy te

dotyczyły przede wszystkim chrztów. Od lipca 1844r. Roch i Jadwiga występowali

w nich w charakterze świadków i rodziców chrzestnych. Dnia 1 lutego 1857r. w

Ostaszewie, kawaler Jan Jankowski ożenił się z panną Pauliną Kucińską córką

Edwarda i Józefaty z Jabłońskich, pochodzącą z rodziny Kucińskich z Łęk w par.

Pałuki. Z aktu ślubu wynika, że Jan Jankowski urodził się w 1835r. w

Łókawicach (taka nazwa figuruje w akcie ślubu,  najpewniej chodzi

o Łukowice albo Żukowice?) Był synem Rocha i Jadwigi Jankowskich.

Młodzi małżonkowie

zamieszkali w gospodarstwie w Ostaszewie, tuż za folwarkiem ostaszewskim, w

sąsiedztwie wsi Begno. W kolejnych latach na świat przychodziły ich dzieci:

1.    Konstancja

Jankowska ur. 30 stycznia 1858r, Ostaszewo, dalszych jej losów nie znamy;

2.    Antoni,

ur. 18 kwietnia 1860r, Ostaszewo, ślub (1v) 1885r. Eleonora Dzielińska (*1864

Gzy +1899), (2v) 1899r. Julianna wd. Markowska (*1859 Łuków +1934) Antoni zmarł

w Winnicy w 1933r. Dzieci: z pierwszej żony córka Stefania (*1889 Gzy)

w 1908r. w Strzegocinie wyszła za Franciszka Wiśniewskiego s. Walentego i

Marcjanny Płoskiej. Z drugiej żony synowie: Józef (*1900) i Stanisław (*1902),

kowal w Gnatach, w 1923r. ożenił się ze Stefanią Ratańską. Dalszych, powojennych

losów tej linii nie znamy;

3.    Anastazja,

ur. 19 marca 1863r, Begno, ślub 1884r. Józef Łazarski (*1864 Gąsewo), rodzina

mieszkała w Ostaszewie, po nich dzieci: Aleksander Łazarski (*1890) ożenił się

w 1910r. w Gołyminie z Marianną Reszką, pozostałe dzieci to: Helena (*1887),

Franciszek (*1894), Teofil (*1898), Zofia (*1900). Dalszych, powojennych losów

tej linii nie znamy;

4.    Katarzyna,

ur. 19 listopada 1864r, Begno, ślub 1893r. Franciszek Dąbrowski (*1869 Gzy),

rodzina mieszkała w Gzach, później w Ostaszewie a po 1920r. w Szwelicach; z

nich dzieci: Aleksander Dąbrowski (*1896) ożenił się w Szwelicach w 1922r. z

Konstancją Zajączkowską, pozostałe dzieci: Marianna (*1894), Władysław (*1899),

Władysława (*1904 Łopacin). Po 1920r. rodzina mieszkała w Szwelicach k.

Ciechanowa. Dalszych, powojennych losów tej linii nie znamy;

5.    Roch,

ur. 12 sierpnia 1867r, Skaszewo, ślub (1v) 1897r. Marianna Piegutowska (*1870

+1907), (2v) 1908r. Katarzyna Szczęsna (*1877 +1937), rodzina mieszkała w

Gołyminie. Roch zmarł w Gołyminie w 1945r. Z pierwszej żony, Marianny, córka

Genowefa (*1900 Pułtusk), żona od 1924r. Józefa Zarzyckiego, z drugiej żony,

Katarzyny dzieci: Czesław (*1910 +1991), Józef (*1912), Helena (*1915), Marian

(*1920 +1999);

6.    Konstanty,

ur. 1 kwietnia 1872r, Begno. W 1892r. ślub z Agnieszką Kowalską (*1869 +1928),

od 1899r. na służbie wojskowej w Pułtusku, od 1905r. na służbie w Warszawie,

jako urzędnik państwowy, w 1929r. ożenił się z Franciszką Dominowską

(*1880 +1961), zmarł 24 grudnia 1949r. w Warszawie. Dzieci z pierwszej żony,

Agnieszki: Franciszek (*1893 +1974), Władysław (*1898 +1980), Stanisław (*1902

+1957), Józef (*1907 +1945) i Jan (*1910 +1945 Aleksandria, Egipt). Władysław

Jankowski i brat jego Jan ożenili się z siostrami, Leokadią i Reginą z Borkowskich

córkami Antoniego Borkowskiego i Julianny z Kanigowskich. Z tej linii pochodzi

autor opracowania;

7.    Władysław,

ur. 22 czerwca 1878r, Garnowo, ślub 1899r. Józefa Gromczewska c.

Tomasza (*1879) – z nich synowie: Aleksander (*1900 +1903) oraz Karol

(*1902 Ostaszewo +1903), w 1902r. Władysław był na służbie wojskowej w

Pułtusku, po 1902r. rodzina przeniosła się do Łopacina, tutaj na świat przyszły

dzieci: Feliks (*1903), Antoni (*1905+1908), Józef (*1907 +1982), Wincenty

(*1909), Marianna (*1910), żona od 1933r. Józefa Kurowskiego, Leon (*1913);

Dalszych, powojennych losów tej linii nie znamy;

Jan Jankowski zmarł dnia 7 kwietnia 1885r. w Garnowie Skierdach w wieku 50 lat,

pozostawił po sobie żonę Paulinę i siedmioro dzieci, pochowany został na cmentarzu w Gołyminie.

Paulina z d. Kucińska, wdowa,  mieszkała w Ostaszewie, by w 1902r. przenieść się

wraz z synem Władysławem do Łopacina. Zmarła w Łopacinie dn. 10

lutego 1903r.  Na początku XXw. rodzina Jankowskich

zamieszkiwała: Ostaszewo w par. Szyszki, Gnaty w par. Winnica,

Łopacin oraz Garnowo w par. Gołymin. Po 1920r. część rodziny mieszkała w

Krzemieniu par. Szwelice,  w Nasierowie Dolnym par. Ciemniewko oraz w

Gołyminie i Warszawie.