Jankowski

 Genealogy Pages

Niewyjaśnione zagadki


 Zagadkowe osoby

Hipoteza

Skąd przybyli Jankowscy na tereny pow. pułtuskiego? Fragment wspomnień Mariana Jankowskiego (1920-1999) "... Przed II wojną światową - wspominał Marian - pamiętam jedno z rodzinnych spotkań w sierpniu 1937 roku, w 70-tą rocznicę urodzin mojego ojca Rocha. Na spotkaniu był mój wujek z Warszawy, Konstanty. Bracia, Konstanty i Roch opowiadali różne dawne historie m.in. o wspólnym pobycie w garnizonie wojskowym w Pułtusku. Wspominali również o swoim przodku [pradziadku] Stanisławie. Zapamiętałem tą niezwykłą historię. Wuj opowiadał o Stanisławie, podoficerze w kampanii napoleońskiej (pułk Legii Nadwiślańskiej?). Pułk brał udział w licznych potyczkach w dobie Ks. Warszawskiego. W jednej z nich na północno-wschodnich kresach Królestwa Polskiego Stanisław został ranny i dostał się do niewoli. W krótce uciekł z niej i ukrywał się skutecznie na terenie Mazowsza Wschodniego w okolicach Krynki. Tam, urodził się mój dziadek Roch. Pradziadek Stanisław zmarł tuż po Powstaniu Listopadowym...". Tyle ze wspomnień Mariana. Skąd pochodzi moja rodzina? Najprawdopodobniej z ziemi łomżyńskiej... Na podstawie aktu ślubu z 1869r z par. Szyszki, wiemy, że wdowiec po zmarłej w 1868r. Jadwidze, Roch Jankowski ożenił się z Anną Ceterską (*1843 +1873). Roch urodził się około 1817r. w Chojnach al. Choinach? (org. ros. Хойнахъ), był synem Stanisława i Magdaleny Jankowskich. Roch, prawdopodobnie nie miał więcej dzieci poza wyżej wymienionym, pierworodnym synem Janem urodzonym około 1835 roku. Zmarł w roku 1870 w Ostaszewie w wieku 56 lat. W akcie zgonu nie podano żadnych szczegółów dotyczących jego rodziny, ani miejsca jego urodzenia. Z zachowanych dokumentów i akt m.in. par. Szyszki oraz innych wynika, że Roch ur. się ok. 1816/1817r. w Choinach, był synem Stanisława i Magdaleny, wnukiem Jana i Marianny Jankowskich pochodzących z ok. Wysokiego Mazowieckiego, par. Dąbrowa Wielka. Tamże, w roku 1833 zmarł Stanisław Jankowski. Z aktu jego zgonu dowiadujemy się o jego rodzicach - Janie i Mariannie Jankowskich. Na podstawie dostępnych akt łacińskich m.in. par. Dąbrowa Wielka odtworzyliśmy historię tej części naszej rodziny. Najstarszym znanym nam przodkiem rodziny Jankowskich był Jan (ca. 1743 +1792 Łazy) miał młodszego brata Wawrzyńca (ca.1750), który ożenił się z Katarzyną Dołęgowską. Jan z Marianny z Dołęgowskich miał dzieci: Stanisława (*1778 +1833 Łazy), Franciszkę (*1780), Franciszka (*1783), Katarzynę (*1785) i Annę (*1791). Z synów Jana i Marianny znamy Franciszka, który ożenił się z Katarzyną Mioduszewską i Stanisława, który ożenił się z Magdaleną Kaczyńską (*1782). Wszyscy wymienieni byli tzw. gospodarzami dziedzicznymi na Łazach, od co najmniej początku XVIIIw. Stanisław Jankowski z Magdaleny z Kaczyńskich miał synów: Ignacego (*1802), Piotra? (*1807), Macieja (*1811 +1811), Ludwika (*1811) i Rocha (*1817 Choiny). W dostępnych aktach (akta w jęz. łacińskim, bez indeksów; urodzenia, zgony z lat 1770 do 1830, częściowe akta urodzenia z lat 1631-1680) nie odnaleźliśmy innych zapisów dotyczących tej części rodziny. Z akt par. Dąbrowa Wielka z przełomu XIX i XXw. wynika, że żyła w Łazach rodzina Jankowskich, być może byli to potomkowie Jana i Marianny Jankowskich?
Powiedz nam co wiesz     |     Więcej informacji: Stanisław Jankowski

 Zagadkowe zdjęcia